Kurbanlık Koyun Nasıl Olmalıdır?

Kurbanlık koyunlarında taşıması gereken belirli özellikler vardır. Zaten kurban olarak kesilmesine müsaade edilen belirli hayvanlar vardır. Bu hayvanlar: koyun, keçi, sığır, manda ve devedir. Yani buradan çıkartmamız gereken anlam ise yalnızca bu hayvanlar ve türdeşleri kurban olarak kesilebilir.

Örnek olarak; bir tavuk, kaz, ördek, deve kuşu ve ceylan gibi hayvanların kurban olarak kesilmesi mümkün değildir. Çünkü dinimizce bu hayvanların kurban edilmesi geçersizdir.

Kurbanın geçerli olması bakımından koyunun erkek ya da dişi olması arasında herhangi bir fark gözetimi mevcut değildir. İsteğinize göre erkek ya da dişi bir koyunu kurban olarak kesebilirsiniz. Ancak geleneksel olarak öğrendiğimiz bilgiler nezdinde, koyunun erkeğinin, diğer kurbanlık hayvanların ise dişi olanlarının kesilmesinin Allah katında daha faziletli olduğu söylenmektedir.

Kurbanlık Koyunda Aranan Özellikler

Kurbanlık koyunların kurban edilebilmesi için bir yaşını doldurmaları gerekmektedir. Bir yaşını doldurduktan sonra bir koyun ancak kurban edilebilir. Hanefiler ve fakihlerin büyük bir çoğunluğu, koyunun semizlik ve fiziksel olarak görünümünün bir yaşındaki koyunlarla aynı olması halinde, altı ayını doldurduktan sonra kurban edilebileceği görüşündedir.

Kurban edilecek koyunun sağlıklı, düzgün, azaları eksiksiz olarak tamam ve besili olması hem kurban ibadetinin gaye ve mahiyetine hem de kurban etinin sağlık kurallarına uygun olması bakımından önemlidir. Engelli ve mağdur koyunlar kurban edilemez. Kör, topal, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlardan kurban olmaz. Ancak koyunların doğuştan bazı eksiklikleri varsa bunlar kurban edilmesine engel değildir.

Kırklareli Kurbanlık Koyun
Kırklareli Kurbanlık Koyun

Kurbanlık koyunların sahih olabilmesi için belirli vakit içerisinde kesilmesi gereklidir. Kurbanlık koyunlar, kurban bayramının ilk üç günü içerisinde, bayram namazının kılınmasından, bayramın 3.gününün akşamına kadar ki vakit içerisinde kesilmesi gerekmektedir. Şafii mezhebine göre ve bazı fakihlerin görüşlerine göre bu süre, bayramın 4. günü akşamına kadardır. Ancak bayram namazı kılınmayan yerlerde sabah namazından itibaren kesilmesi uygundur.

Kurbanların gündüz kesilmesi tavsiye edilmiştir. Kurbanlık niyetiyle alınan koyunların kesilmeden önce ölmesi durumunda, zengin olan bir kimsenin tekrardan kurban alması gerekir, fakat fakir kimsenin almasına gerek yoktur.

Koyun, koç, keçi ve büyükbaş kurban alımlarınızda bizden bilgi alabilirsiniz. Çiftliğimizde yetiştirilen hayvanlarımız, tüm sağlık şartlarını taşımakta olup, kesimler çalışanlarımız tarafından İslami usullere uygun yapılmaktadır.

Ahmet AKGÜN

0543 605 7928